Wróć do listy aktualności

Aktualności » Nowe przepisy od 01.01.2014 r.

19.02.2014, 13:19

Od 01.01.2014 wchodzi w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W wyniku tej zmiany uległy zmniejszeniu maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla wszystkich rodzajów budynków. W przypadku ścian zewnętrznych i dachów wszystkich budynków z temperaturą wewnętrzną minimum 16°C wynosi on odpowiednio 0,25 i 0,20 W/m²·K.