Certyfikaty

Świadectwo charakterystyki (DOP) zastępuje poprzednią deklarację zgodności. W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie nowe europejskie rozporządzenie  wyrobów budowlanych UE 305/2011 (CPR). Kluczowym pojęciem w CPR jest deklaracja właściwości użytkowych, które zastępuje stare  deklarację zgodności w sprawie wyrobów budowlanych  (CPD).

Producent, poprzez sporządzenie swojego DOP, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami.

Szkło spienione FOAMGLAS® podlega polskiej normie PN-EN 13167.


Certyfikaty do pobrania