Produkty » Bloczki izolacyjne PERINSUL

Szkło piankowe –ze względu na swoje właściwości techniczne: bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie (do 2,9 MPa) oraz niski współczynnik przewodności ciepła, wykorzystuje siȩ w budownictwie pasywnym.

Specjalnie opracowane ekologiczne bloczki izolacyjne FOAMGLAS PERINSUL® S lub PERINSUL HL pozwalają na wyeliminowanie mostków termicznych na połączeniach wewnątrz konstrukcji ścian. Bloczki PERINSUL® S i HL są wykonane z FOAMGLAS® o wysokiej gęstości i są przeznaczone do skutecznej izolacji na połączeniu ściany nadziemnej ze ścianą fundamentową lub płytą fundamentową, ściany np. z płytą tarasu oraz do likwidacji mostków termicznych przy otworach okiennych, drzwiowych.

Bloczki izolacyjne FOAMGLAS PERINSUL® przez cały okres użytkowania danego budynku zachowają wszystkie cechy fizyczne. Ich właściwości termiczne pozostają niezmienne. Dodatkowo szkło piankowe FOAMGLAS® jest całkowicie niepalne, kwasoodporne. Nie wydziela toksycznych oparów, jest odporne na ściskanie i wodoszczelne. Bloczki FOAMGLAS PERINSUL® to skuteczny, ekonomiczny sposób do likwidacji mostków termicznych we wszystkich konstrukcjach budowlanych