Produkty » Izolacje techniczne z zastosowaniem technologii FOAMGLAS® - Izolacje rurociągów, zbiornikówi kominów przemysłowych

Szczególne wymagania stawiane są technologiom izolacyjnym stosowanym do ochrony urządzeń przemysłowych. A mianowicie, izolacje techniczne winny być niepalne i nie rozprzestrzeniać ognia, paro- i wodoszczelne, posiadać wysoką wytrzymałość na ściskanie, charakteryzować siȩ niezmiennością wymiarów zewnętrznych oraz odpornością na działanie agresywnych związków chemicznych.

Szkło spienione FOAMGLAS® stosowane jest do termoizolacji rurociągów, urządzeń technicznych, zbiorników, kominów przemysłowych, posadzek przemysłowych pod bardzo dużym obciążeniem gwarantując swoimi własnościami technicznymi niezawodną pracę w każdej konstrukcji. Dowodem tego są zastosowania szkła piankowego FOAMGLAS® przy budowie statków, platform wiertniczych, oczyszczalni ścieków, zakładach przemysłowych, chemicznych, terminalach gazowych, kopalniach ropy, kopalniach gazu.

Należy podkreślić, że całkowita paro- i wodoszczelność szkła spienionego FOAMGLAS® decyduje o niezmienności współczynnika przenikania ciepła czyli gwarantuje stałą ochronę przepływu energii cieplnej między urządzeniami a otoczeniem oraz doskonałą ekonomiczność zastosowania.