Produkty » PRODUKCJA  Foamglas ®

Na wstępie z  połączenia szkła z recyklingu, piasku, dolomitu, wapnia, tlenku żelaza  otrzymuje się szkło z precyzyjnie określonymi właściwościami. Następnie szkło jest mielone, ​​mieszane z małą ilością węgla i umieszczone w formach wykonanych ze stali wysokiej jakości. Formy przechodzą następnie przez piec, w których proszek ulega spulchnieniu.

stopione szkło
blok Foamglas
widok linii produkcyjnej

W ten sposób tworzy się struktura materiału z cienkich, szklanych komórek powietrznych, które są zachowane w procesie kontrolowanego chłodzenia. Ze względu na strukturę komórek, miliony najmniejszych hermetycznie zamkniętych komórek szklanych dają materiałowi  niezwykłą wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność i dobre parametry izolacyjne.

Ze względu na ulepszenia w inżynierii procesowej i na dostawy energii (pochodzącej z energii wodnej  i turbin wiatrowych) znaczące postępy osiągnięto w ostatnich latach odnośnie zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i zasobów.

http://www.youtube.com/embed/lummv_v5zi0?rel=0&TB_iframe=true&height=480&width=640