Produkty » Przegląd Produktów » Mastyki i akcesoria » Mastyk PC® 74 A2 

PC® 74 A2 coating

PC ® 74 A2 jest mastykiem niepalnym, mineralnym. PC74 A2 miesza się z wodą. W szczególności stosuje się go jako powłoka niepalna na Foamglas ® w kanałach na świeżym powietrzu,  na rurociągach na zewnątrz i na posadzki szczelinowe.

Produkt niepalny PC ® 74 A2 (klasa materiału budowlanego A2 zgodnie z EN 13501).