Produkty » Przegląd Produktów » Bloczki PERINSUL ® » Bloczki  PERINSUL®

FOAMGLAS PERINSUL®

BLOCZKI PERINSUL® S i HL to innowacyjny produkt opracowny przez PITTSBURGH CORNING  w celu zredukowania mostków termicznych na konstrukcjach ściennych. Bloczki PERINSUL® S i HL są wykonane z FOAMGLAS® o wysokiej gęstości i są przeznaczone do skutecznej izolacji na połączeniu ściany pionowej z podłogą lub ścianą fundamentową lub poziomą izolacją dachu. Bloczki PERINSUL® S i HL posiadają wszystkie właściwości cieplne szkła piankowego FOAMGLAS® a także wyjątkowo wysoką wytrzymałość na ściskanie, rzędu 2,9 MPa dla Perinsul HL.


Dane techniczne

grubość x długość x szerokość [mm] 50/80/100/115 x 450 x 115-365
Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ = ∞, praktycznie nie nasiąkliwy
Hygroskopijność 0
Kapilarne podciąganie wody 0
Punkt topnienia (cf DIN 4102-17)
>1000 C°