Produkty » Przegląd Produktów » Płyty FOAMGLAS® » FOAMGLAS® S3

Obszar zastosowań: w miejscach gdzie wytrzymałość na ściskanie jest szczególnie wymagana.


Dane techniczne

Grubość [mm] 40-180* co 10 mm
Wymiary [mm] 600x450
Gęstość [kg/m³] (± 10%) ok.130
Przewodność cieplna [λD](W/m.K) (EN ISO 10456) ≤ 0,045
Wytrzymałość na ściskanie[kPa] ≥ 900

* Inne wymiary dostępne na zamówienie