Produkty » Przegląd Produktów » Płyty FOAMGLAS® » FOAMGLAS® W+F

Obszar zastosowań: fasada wentylowana, ściana szczelinowa z okładziną z cegły, lekkie konstrukcje ściany.


Dane techniczne

Grubość [mm] 40-140*
Wymiary [mm] 600x450
Gęstość [kg/m³] (± 10%) <100
Przewodność cieplna [λD] (W/mK) (EN ISO 10456) ≤ 0,038
Wytrzymałość na ściskanie[kPa] ≥ 400

*   Inne wymiary dostępne na zamówienie