Produkty » Przegląd Produktów » System dachowy Tapered Roof System » FOAMGLAS® TAPERED F

System dachowy F

Zastosowanie podobne jak z płytą T4+, ale dla powierzchni pod bardzo wysokim obciążeniem.